Advokat Novi Beograd

Advokatska tarifa

Advokatska kancelarija Stojanović-Miljuš

Krivični postupak, Predkrivični i istražni postupak, Glavni pretres, Sednica Veća, Javna Sednica

cene-krivicnog-postupka

Procenjivi predmeti, Parnični i drugi postupci

cene-parnicnog-postupka

Neprocenjivi Predmeti

cene-neprocenjivih-predmeta

Neprocenjivi ugovori i opšti akti

cene-neprocenjivih-ugovora