Advokat Novi Beograd

Naše Usluge

Advokatska kancelarija Stojanović-Miljuš

Svojim dugogodišnjem iskustvom u raznovrsnim predmetima, advokatska kancelarija Stojanović-Miljuš pruža usluge u svim granama prava!

 • Zastupanje maloletnih lica u krivičnom postupku
 • Odbrana okrivljenih u istražnom postupku i postupku pred Javnim tužilaštvom
 • Odbrana okrivljenih u sudskom krivičnom postupku
 • Zastupanje oštećenih u krivičnom postupku
 • Zastupanje okrivljenih prilikom zaključenja sporazuma o priznanju krivičnog dela
 • Zastupanje okrivljenih u postupku oportuniteta
 • Odbrana pravnih lica u postupcima privrednih prestupa i krivičnim postupcima
 • Priprema parničnog postupka, sortiranje dokaznih sredstava, podnošenje tužbe
 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u parničnom postupku radi ostvarivanja prava ili utvrđenja
 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u svojstvu tuženog u parničnom postupku u cilju odbijanja tužbenog zahteva
 • Naplata potraživanja u ime i za račun klijenta
 • Odbrana klijenata u izvršnom postupku, ulaganje prigovora i vođenje parnice
 • Određivanje sredstva izvršenja
 • Saradnja sa Javnim izvršiteljem
 • Zastupanje klijenata u svim vrstama upravnog postupka
 • Zastupanje pravnih lica u svim vrstama postupaka
 • Osnivanje svih formi privrednih društava
 • Gašenje svih formi privrednih društava
 • Transformacija privrednih društava
 • Savetovanje u pogledu poslovanja
 • Zastupanje pred Agencijom za privredne registre
 • Naplata dugovanja
 • Sastavljanje svih vrsta ugovora u privredi po željama klijenta
 • Sastavljanje statuta, osnivačkog akta i drugih zakonom propisanih dokumenata
 • Osnivanje udruženja i ustanova
 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u postupcima naplate štete od Osiguravajućeg društva
 • Zastupanje fizičkih i pravnih lica u sudskim postupcima naplate štete
 • Naplata štete nastale u saobraćajnoj nezgodi
 • Naplata štete nastale od ujeda psa i drugih životnja
 • Naplata štete nastale pada na ulici i na ledu
 • Priprema celokupne dokumentacije za izradu ugovora i dostava istih javnom beležniku
 • Saradnja sa javnim beležnicima, zakazivanje termina kod javnih beležnika
 • Sastavljanje kupoprodajnih ugovora
 • Sastaljvanje ugovora o građenju
 • Sastavljanje ugovora o zajedničkoj gradnji i suinvestiranju
 • Sastavljanje ugovora o poklonu
 • Sastavljanje svih drugih ugovora u skladu sa zakonom, a po želji i potrebi klijenata
 • Pomoć prilikom prikupljanja sve potrebne dokumentacije
 • Sastavljanje testamenta
 • Sastavljanje ugovora o doživotnom izdržavanju
 • Pokretanje ostavinskog postupka
 • Zastupanje klijenata u ostavinskom postupku
 • Ostvarivanje prava u ostavinskom i parničnom postupku
 • Sastavljanje sporazuma o razvodu braka
 • Sastavljanje tužbe za razvod braka
 • Zastupanje klijenata u brakorazvodnim parnicama
 • Zastupanje klijenata u postupcima za nasilje u porodici
 • Zastupanje klijenata u postupcima poveravanja deteta
 • Zastupanje klijenata u postupcima podele imovine stečene tokom trajanja braka
 • Rešavanje komplikovanih svojinskopravnih odnosa
 • Zastupanje pred nadležnim Katastrom nepokretnosti i Republičkim geodetskim zavodom
 • Podela imovine
 • Uknjižba nepokretnosti
 • Pribavljanje neophodne dokumentacije
 • Sastavljanje svih ugovora u pogledu nepokretnosti
 • Zastupanje fizičkih lica u postupcima za utvrđenje nezakonitog otkaza
 • Zastupanje klijnata u ostvarivanju svih prava proisteklih iz radnog odnosa
 • Naplata neisplaćenih zarada i drugih potraživanja iz radnog odnosa
 • Izrada ugovora o radu, ugovora i privremenim i povremenim poslovima
 • Osnivanje sindikata
 • Zastupanje pravnih lica i vođenja postupka otkazivanja radnog odnosa
 • Zastupanje klijenata u disciplinskom postupku
 • Zastupanje klijenata pred Poreskom upravom
 • Prijava poreza na imovinu, apsolutna prava, kapitalnu dobit i dr.
 • Zastupanje u postupku oslobađanja od poreza na aposlutna prava
 • Odbrana klijenata u postupcima prinudne naplate poreza
 • Odbrana fizičkih lica u prekršajnom postupku
 • Odbrana pravnih lica u prekršajnom postupku