Advokat Novi Beograd

Naš Tim

Advokatska kancelarija Stojanović-Miljuš

Mirko Stojanović

Rođen u Beogradu 1988. godine u porodici sa tri generacije pravnika. Završio Desetu beogradsku gimnaziju nakon koje upisuje Pravni fakultet u Univerziteta u Beogradu, na kojem, u roku i sa izvrsnim prosekom, diplomira u avgustu 2011. godine. Posle završenih studija, zapošljava se u Agenciji za borbu protiv korupcije. Godinu dana kasnije, u skladu sa svojim ambicijama i uverenjima započinje pripravnički staž u uglednoj beogradskoj advokatskoj kancelariji, gde se upoznaje sa svim pozitivnim i negativnim stranama pravosudnog sistema. Nakon uspešno obaveljenog pripravničkog staža, stiče uslov za polaganje pravosudnog ispita, koji sa najvećim pohvalama i odlikovanjima polaže u septembru 2014. godine.


Danas, advokat Stojanović je jedan od dvojice osnivača advokatske kancelarije Stojanović-Miljuš, gde zajedno sa kolegom Borisom Miljušem upsešno zastupa veliki broj klijenata raznovrsnih potreba. Želja za usavršavanjem i svakodnevni napori su mu pomogli postigne rezultate koji govore za sebe.

Boris Miljuš

Rođen u Brčkom 1988. godine, te u jeku ratnih dešavanja sa svojom porodicom prelazi u Beograd, gde je završava osnovnu školu Kralj Petar Prvi, a nakon toga i Desetu beogradsku gimnaziju. U septembru 2007. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, na kome diplomira početkom 2012. godine sa visokim prosekom. Sledeće tri godine radi kao tužilački pripravnik i saradnik u Prvom i Trećem osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Nakon uspešno položenog pravosudnog ispita, 2015. godine osniva samostalnu advokatsku kancelariju, a nedugo potom sklapa saradnju sa advokatskom kancelarijom Stojanović iz Beograda.

U međuvremenu, pored napornog rada, advokat Miljuš završava i master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, na međunaropravnom smeru, gde je uspešno odbranio master rad: Saradnja u krivično pravnoj materiji u Evropskoj uniji i stekao zvanje master pravnik.

Otac dvoje maloletne dece.